Category Archives: Politika

Slovenská ľavica v retrospektívne: tragika SDĽ

Tento text pojednáva o tzv. starej ľavici v slovenskom ľavicovom hnutí. Prioritne hľadá príčiny neúspechu SDĽ. V súčasnosnosti neexistuje čistá ľavica ani čistá pravica, preto je bezpredmetné hovoriť o akejsi ľavicovej politike, pretože sa hľadá kompromis. To však nie je predmetom tohto príspevku, ktorý zachytáva priebeh a vývoj slovenskej ľavice od roku 1989 až po zánik SDĽ.

Continue reading Slovenská ľavica v retrospektívne: tragika SDĽ