Category Archives: Ekológia

Pangasius – chutná rybka?

Pangasius sa na Slovensku v posledných 2 rokoch celkom rozšíril a postupne si buduje pomerne silné zastúpenie medzi sortimentom nielen v predajniach potravín, ale stále častejšie aj v ponuke reštauračných zariadení. Podľa webu Eurofish je najvýznamnejším importérom tejto ryby.

Napriek tomu, že sa voči tejto rybe začali vo svete šíriť negatívne ohlasy, naše médiá zaryto mlčia – ako televízne vo svojich “spravodajských” reláciách, tak aj printové. Tomáš Čejka si dal tú námahu a zozbieral množsvo materiálov, ktoré zverejnil v príspevku Nejedzte Pangasiusa!.

Blog Diet Mind Spirit spísal 7 dôvodov proti Pangasiovi:

  1. Je zamorený množstvom jedov a baktérií
  2. Mrazia ho spolu s kontaminovanou vodou z rieky, v ktorej ho chovajú
  3. Jeho chov je vysoko neekologický
  4. Spôsob jeho chovu je neprirodzený
  5. Je očkovaný hormómni derivovanými z ľudského moču
  6. Príliš nízka cena tlačí na znižovanie kvality chovu
  7. Kúpou sa podporujú veľké korporácie

Ak niekomu ešte nestačilo, nech si pozrie video o spôsobe chovu Pangasia vo Vietname. Je síce vo francúzštine, ale obrázky sú dostatočne vypovedajúce.

Odkazy

Výber odkazov (14. 09. 2009)

Dnes o vode a o tom, že nie je všetko zlato, čo sa vyští.

Zachráňme noc!

Tiež vás irituje, keď idete večer spať a do spálne vám preniká svetlo z verejného osvetlenia? Tiež sa čudujete, ako mohol “odborník” na verejné osvetlenie vo vašej mestskej časti použiť celopriesvitné guľové kryty namiesto takých, ktoré by usmernili svetlo iba na chodník?

Tento problém sa nazýva svetelné znečistenie a zdá sa, že ovplyvňuje pomerne široký okruh ľudí. Naštastie verejné povedomie pomaly silnie a s ním aj hlas v boji proti tomuto neduhu. Okrem nepriaznivých účinkov nadmerného svetla počas noci na ľudský organizmus, vplýva takého nevhodné osvetlenie aj na nočnú oblohu a astronomické pozorovania.

Ako sa proti tomuto problému brániť? Oslovte svoju mestskú časť, prípadne oddelenie magistrátu, ktoré má na starosti verejné osvetlenie. Komunikácia s nimi je síce na dlhé lakte, a treba sa obrniť trpezlivosťou, ale vaša šanca na pokojný spánok sa určite zvýši. Určite to za to stojí.

V Bratislave má tieto veci na starosti Referát verejného osvetlenia a dopravného značenia.

Odkazy