Category Archives: Windows

PS3 ovládač na Windows 10 – aktualizácia

Ak po prvej inštalácii gamepad bliká a nefunguje, treba zopakovať inštaláciu drivera a zvoliť “Force driver installation”. Po úspešnej inštalácii začne svietiť jedna LED reprezentujúca číslo gamepadu.

Windows – uložené pozície a zálohy

Bežné lokality, kde sa nachádzajú savy:

C:\Users\NAME\Saved Games\GAME
C:\Users\NAME\Documents\GAME
C:\Users\NAME\Documents\My Games\GAME
C:\Users\NAME\AppData\Roaming\GAME
C:\Users\NAME\AppData\Local\GAME
C:\Program Files\GAME
C:\ProgramData\GAME
C:\Program Files\Steam\steamapps\common\GAME
C:\Program FIles\Steam\USER\GAME

Externé odkazy