Category Archives: Databázy

Zmena umiestnenia dátových súborov v MySQL

V prostredí Windows sa MySQL 5 štandardne snaží nainštalovať do adresára C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\. Po inštalácii sú dátové súbory (okrem InnoDB) umiestnené v adresári C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\Data\.

Ak by ste ich potrebovali premiestniť, postup je jednoduchý. Server je potrebné stopnúť, otvoriť konfiguračný súbor my.ini a zmeniť riadok

datadir="C:/Program Files/MySQL Server 5.0/Data/"

napríkla na

datadir="C:/Data/MySQL/"

Obsah pôvodného adresára je potrebné presunúť na nové miesto a server opätovne naštartovať.

Inštalácia MySQL 5 na Windows Vista

Verzia mysql-5.0.51a-winx64 má problém s inštaláciou na Windows Vista, resp. nie je možné spustiť konfigurátor. Vyhadzuje nasledujúce hlásenie:

The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Please see the application event log for more detail.

Najjednoduchším riešením je inštalácia verzie 5.0.45, resp. 5.1 (tá je zatiaľ iba RC).

Iné riešenie je založené na použití nástroja Resource Hacker. Viac info v príspevku MySQL Server 5.0.51a Installation guide for Windows Vista.

Analógia Oracle ROWNUM v MySQL

Nedávno som riešil problém, v ktorom som všetkým riadkom vytiahnutým z MySQL databázy potreboval pridať číslo v sekvencii od 1 po počet vrátených riadkov. V Oracle databázach na to existuje jednoduchý spôsob – použitie kľúčového slova ROWNUM. MySQL takúto možnosť priamo neponúka, ale na jednom blogu som našiel elegantné riešenie:
SELECT @rownum:=@rownum+1 rownum, t.* FROM (SELECT @rownum:=0) r, mytable t;
Jedinou nevýhodou je, že je potrebné použiť vnorené queries.