Category Archives: Foto

ExifTool – nástroj na správu fotosúborov a metaúdajov

ExifTool slúži na čítanie, zapisovanie, úpravu a využívanie metaúdajov (EXIF) vo fotografických súboroch.

Ukážky využitia

Premenovanie súborov (v aktuálnom adresári) do formátu YYYYMMDD_HHMMSS.ext:

exiftool "-FileName<DateTimeOriginal" -d "%%Y%%m%%d_%%H%%M%%S%%%%-c.%%%%le" .

Zmena dátumu súborov (v aktuálnom adresári) podľa dátumu v EXIFe:

exiftool "-DateTimeOriginal>FileModifyDate" .

Externé odkazy

PicasaStarter – metadáta vždy s fotkami

Picasa štandardne umiestňuje svoju databázu údajov o fotkách na lokálnom počítači prihláseného používateľa. Ak máte fotky na externom disku a chcete si ich cez Picasu prezerať na inom počítači, Picasa ich opäť preindexuje a všetky ostatné údaje, ktoré ste do Picasy už raz zadali, nie sú k dispozícii.

S mini aplikáciou PicasaStarter máte možnosť sami zadefinovať, kde bude databáza uložená, napr. na externom disku priamo pri fotkách.