Windows – uložené pozície a zálohy

Bežné lokality, kde sa nachádzajú savy:

C:\Users\NAME\Saved Games\GAME
C:\Users\NAME\Documents\GAME
C:\Users\NAME\Documents\My Games\GAME
C:\Users\NAME\AppData\Roaming\GAME
C:\Users\NAME\AppData\Local\GAME
C:\Program Files\GAME
C:\ProgramData\GAME
C:\Program Files\Steam\steamapps\common\GAME
C:\Program FIles\Steam\USER\GAME

Externé odkazy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *