ExifTool – nástroj na správu fotosúborov a metaúdajov

ExifTool slúži na čítanie, zapisovanie, úpravu a využívanie metaúdajov (EXIF) vo fotografických súboroch.

Ukážky využitia

Premenovanie súborov (v aktuálnom adresári) do formátu YYYYMMDD_HHMMSS.ext:

exiftool "-FileName<DateTimeOriginal" -d "%%Y%%m%%d_%%H%%M%%S%%%%-c.%%%%le" .

Zmena dátumu súborov (v aktuálnom adresári) podľa dátumu v EXIFe:

exiftool "-DateTimeOriginal>FileModifyDate" .

Externé odkazy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *