Daily Archives: 16. November 2010

Vínny kameň

Odborne nazývaný aj hydrogenvínan draselný je soľ kyseliny vínnej, prítomnej v každom víne, ktorej vyzrážaním vzniká kryštalický zákal vo forme jemnozrnného sedimentu. Na vyzrážanie vínneho kameňa má vplyv teplota a obsah kyseliny vínnej (pH). S klesajúcou teplotou možnosť Vínny kamenvzniku vínneho kameňa stúpa a pri klesajúcom pH naopak riziko vyzrážania vínneho kameňa klesá (kyslé vína sú proti jeho vyzrážaniu odolnejšie).

Na eliminovanie možnosti vzniku sedimentu vínneho kameňa vo fľašiach sa používajú rôzne metódy. Dokonalá eliminácia vzniku vínneho kameňa však nie je možná a prítomnosť drobných kryštálikov na dne fľaše je skôr dôkazom kvality dobrého vínka.

Zdroj: Vínny kameň @ Svätojurská ekologická plastelína

Odkazy