Výber odkazov (12. 02. 2010)

O tom, ako Mikolaj “podporuje” vzdelávanie, o oblbovaní národa, o pesimistickom pohľade človeka zaraďujúceho sa do pracovného procesu, o nevhodných menách pre deti a pár slov o Horehronskej od našej Kikinky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *