Analógia Oracle ROWNUM v MySQL

Nedávno som riešil problém, v ktorom som všetkým riadkom vytiahnutým z MySQL databázy potreboval pridať číslo v sekvencii od 1 po počet vrátených riadkov. V Oracle databázach na to existuje jednoduchý spôsob – použitie kľúčového slova ROWNUM. MySQL takúto možnosť priamo neponúka, ale na jednom blogu som našiel elegantné riešenie:
SELECT @rownum:=@rownum+1 rownum, t.* FROM (SELECT @rownum:=0) r, mytable t;
Jedinou nevýhodou je, že je potrebné použiť vnorené queries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *