Zoskupovanie v XML s využitím XSLT

Pri spracovaní údajov z XML zdroja človek skôr či neskôr narazí na potrebu zoskupovania (napr. v prípade údajov z relačnej databázy). Zoskupiť údaje podľa vybraného stĺpca nie je úplne triviálneNehovoriac o tom, že zoskupenie podľa viacerých stĺpcov je už menšia výzva :). Je na to jedna všeobecne používaná metóda s názvom Muenchian method

Existujú dve alternatívy tejto metódy. Prvá z nich používa XSLT funkciu count() a druhá funkciu generate-id(). Obe alternatívy využívajú na zisťovanie rovnakých hodnôt vo vybranom stĺpci hash tabuľku vytvorenú prostredníctvom <xsl:key>.

Odkazy

Jeni’s XSLT Pages: Zoskupovanie pomocou Muenchian metódy
Zoskupovanie v prípade viacerých stĺpcov
The Code Project: Zoskupovanie XML s využitím XSLT
Ilustrácia fungovania konštrukcie <xsl:key>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *