Inštalácia PHP ako modul do Apache v2.x.x

Krátky a jednoduchý návod na integráciu PHP do Apache 2.

Do súboru httpd.conf je potrebné doplniť nasledujúce riadky:
LoadModule php5_module "C:/php/php5apache2.dll"
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.cgi
AddType application/x-httpd-php .php
#
# PHP ini location
#
PHPIniDir "C:/php"

Parameter PHPIniDir je potrebné nasmerovať do adresára, kde sa nachádza php.ini.
Okrem toho je dôležité, aby parameter DocumentRoot smeroval do adresára, kde sa nachádzajú PHP skripty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *